اتوبار شاهین

باربری اکباتان

متخصص در امر حمل و نقل اثاثیه منزل و جابه جایی ادارات با مجوز رسمی اتحادیه

اکیب مجرب ونیرومند جهت جابجایی وسایل سنگین شما به سهولت 
نظافت و بسته بندی حرفه ای(کارتن،ضربه گیر،فوم)
کامیون،خاور،وانت،نیسان،تریلی،با کارگران ورزیده و بیمه و بارنامه دولتی

باربری اکباتان

برای ورود به سایت باربری تهران کلیک کنید