نمونه سوالات پیام نور
خانه / ↔️بیمه نامه ۴۴۳۲۸۴۶۶↔️

↔️بیمه نامه ۴۴۳۲۸۴۶۶↔️

0

IMG_20160823_235232

شرکت باربری اتوبار جوانان ، تمام پرسنل ، ماشین و بارهای خود را تحت پوشش بیمه ایران درآوره و در صورت ایجاد خسارت ناشی از جابجایی اثاث ، بار بیمه بوده و بیمه خسارت را توسط کارشناسان خود برآورد و به مشتریان شرکت پرداخت خواهد کرد .

photo_2017-02-23_10-02-14

 

شعبه غرب : ۴۴۳۲۸۴۶۶


شعبه شمال غرب : ۴۴۳۲۸۳۵۸


شعبه مرکز : ۸۸۶۹۰۴۷۴


شعبه شمال : ۲۲۳۸۱۴۹۴

قالب وردپرس
قالب وردپرس