وانت بار اشرفی

وانت بار اشرفی

متخصص در حمل اثاثیه منازل و ادارات وشرکتها دولتی و

خصوصی وجهزیه عروس با کادر مجرب و رزیده وخوش اخلاق

وبا بسته بندی حرفه ای به روش کشورهای اروپای
کارگر خالی جهت تخلیه وبار زدن بارهای شهر و شهرستان

برای ورود به سایت باربری مرزداران اینجار کلیک کنید